กฏกติกา ฝากเงิน - ถอนเงิน สามารถฝากเงินได้ตลอดเวลาทำการ 10.00 น. ถึง ตี 2 // ถอนเงินได้ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 22.00 น. ของทุกวัน // สมัครสมาชิกโทร. 080-001-5566 , 080-001-5577